Dokument

Vårt flygblad
Sprid vårt budskap genom att dela ut vårt flygblad eller sätta upp på en anslagstavla.

Pågående planarbete Diarienr 2017-09500
F.d. Lövstatippen del av fastigheten Hässelby Villastad insynsbk.stockholm.se

Artikel om RDF som bränsle i tidningen Ny Teknik
Sverige importerar 1,3 miljoner ton avfall för att elda med. Men sopimporten får hård kritik från aktörer som anser att plasten ska återvinnas i stället.
https://www.nyteknik.se/miljo/sverige-importerar-miljoner-ton-avfall-som-eldas-upp-6936968