Här är RäddaLövsta’s yttrande. Säg din mening senast 10/6 du också!

Den som vill kan antingen ansluta till vårt yttrande ( då kan ni maila namn och adress till oss, info@raddalovsta.se) eller välja att kopiera de delar av vår skrivelse ni känner passar er och skicka in! Eller ett helt eget yttrande!

Passa på att göra er röst hörd! Den 10 juni är senaste dagen att ge in synpunkter till stadsbyggnadskontoret och till Sthlm Exergi. OBS att det alltså rör sig om två parallella processer (detaljplan respektive miljötillstånd) men det går bra att skicka in samma synpunkter till båda parter.

Tillsammans kan vi stoppa detta. Nu kör vi!

Läs vårt yttrande i sin helhet online här eller ladda hem det i Word eller PDF format nedanför för enkel utskrift och redigering.

YTTRANDE ÖVER SAMRÅDSHANDLINGAR Dnr. 2017-09500_Lövstaverket (Online version)

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. Ange planförslagets diarienummer 2017-09500 samt ert namn och adress och skicka till:

Stadsbyggnadskontoret
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
alternativt Stockholms stadsbyggnadskontor,
Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Stockholm Exergi
lovsta@stockholmexergi.se
alternativt Samråd Lövsta C/O Sweco Environment, Grupp 21345, Box 385, 651 09 Karlstad

Samrådsunderlag för detaljplaneärendet når ni här:
https://vaxer.stockholm/projekt/lovstaverket/

Samrådsunderlag för miljöärendet finns här:
https://www.stockholmexergi.se/…/Samr%C3%A5dsunderlag-L%C3%…

Den 10 juni är sista dagen att ge in synpunkter till stadsbyggnadskontoret och till Sthlm Exergi

OBS att det alltså rör sig om två parallella processer (detaljplan respektive miljötillstånd) men det går bra att skicka in samma synpunkter till båda parter.

Stadsbyggnadskontoret kommer att sammanställa synpunkterna och lämna dem till ansvariga politiker. Så se därför till att skriva nu, gott folk! Det kostar ingenting och behöver inte vara långt eller avancerat.

Räddalövsta kommer självklart också att ge in ett yttrande där vi synar planerna ordentligt i sömmarna. Yttrandet kommer att publiceras i gruppen och här på hemsidan några dagar i förväg. Ni får förstås gärna kopiera hela eller delar av den texten till ert eget yttrande.

En viktig synpunkt är att skillnaderna i miljöeffekter mellan Lövsta och dess alternativ inte har redovisats. Lövsta tycks uteslutande ha valts eftersom det saknas möjlighet att bygga bostäder där, till skillnad från i Stockholms befintliga energihamnar så som t.ex. Loudden. Denna typ av effektivitetsvinster kan dock inte motivera tillstånd för miljöfarlig verksamhet, upphävande av strandskydd och dispens från vattenskyddsföreskrifter. Det är i stället miljöeffekterna som avgör.

Frågan som ska ställas är alltså: Är det bättre för miljön att bygga ett kraftvärmeverk och en energihamn i Lövsta än att t.ex. renovera Hässelbyverket och/eller bygga ett nytt kraftvärmeverk i Värtahamnen eller Loudden?

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. Ange planförslagets diarienummer 2017-09500 samt ert namn och adress och skicka till:

  1. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
    alternativt Stockholms stadsbyggnadskontor,
    Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm
  2. lovsta@stockholmexergi.se
    alternativt Samråd Lövsta C/O Sweco Environment, Grupp 21345, Box 385, 651 09 Karlstad

Samrådsunderlag för detaljplaneärendet når ni här:
https://vaxer.stockholm/projekt/lovstaverket/

Samrådsunderlag för miljöärendet finns här:
https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2019/04/Samr%C3%A5dsunderlag-L%C3%B6vsta.pdf

Tillsammans kan vi stoppa detta. Nu kör vi!

Lyssna på P4 Radio Stockholm när Lotta och Sofia från #Rädda Lövsta intervjuades tidigare idag

Föreningen Rädda Lövsta är kritiska till det planerade värmeverket i Hässelby. – Oron för vattenkvalitén och Stockholmarnas dricksvatten måste tas på allvar, säger Lotta Herslöf.
Planerna på ett stort värmeverk i västra Stockholm får hård kritik ifrån en av landets främsta maringeologer. Och även boende i området är missnöjda med planerna. 
– Naturligtvis vill vi bevara den här vackra miljön men oron för vattenkvalitén och Stockholmarnas dricksvatten måste tas på allvar, säger Lotta Herslöf från föreningen Rädda Lövstabadet.
Sjöbotten utanför platsen är en av de mest förorenade i landet och därmed olämplig för den ökade fartygstrafik som ska leverera brännmaterial till värmeverket.
– Vi riskerar att få ut tungmetaller i vattnet. Vi riskerar vattnet och vi riskerar vår närmiljö, säger Lotta Herslöf. 


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7213869

Miljöexpert: Fartygstransporter kan äventyra dricksvatten (Sveriges Radio)

Läs och lyssna på inslaget i sin helhet på länken nedan.

Nivåerna av tungmetallerna kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink är bland de högsta i hela landet, visar mätningarna
– Om det giftiga bottenslammet rivs upp kan hela östra Mälaren slås ut som dricksvattentäkt. Det är är en mycket olämplig plats för trafik med lastbåtar, säger Ingemar Cato

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7212950

Visste du att Lövsta kraftvärmeverk riskerar dricksvattnet för 2 miljoner!

  • Den enda stranden i Sverige med vattenskydd där myndigheterna vill bygga en ny miljöfarlig verksamhet
  • Platsen är fortfarande en av de mest förorenade både på land och i vattnet

Läs mer och hjälp oss stoppa kraftvärmeverket:

https://raddalovsta.se/mer-om-lovsta/vattenskydd/

https://raddalovsta.se/2019/05/02/hjalp-oss-att-stoppa-kraftvarmeverket/

Skicka ditt bidrag till #Rädda Lövsta:

Bankgiro: 636-7817

Swish: 1232015725